a-1479105400.jpg

VÁCLAV HAVEL - politika a svědomí

Město Nymburk a MěKS Nymburk si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy: VÁCLAV HAVEL - politika a svědomí
Výstavu zahájí starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.
ve středu 16. listopadu 2016 v 17.00 na Náměstí Přemyslovců v Nymburce.

Výstava potrvá do 18. prosince 2016
Hosté: Petruška Šustrová, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., Ing. Tomáš Czernin
Po zahájení přesun do kavárny v Kostelní ulici, kde se povede moderovaná debata o Václavu Havlovi.

Vloženo: 14.11. 2016

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1478606759.jpg

Předpremiéra filmu - Manžel na hodinu

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás pozvali na nymburskou předpremiéru filmu - Manžel na hodinu.
Předpremiéra se bude konat ve čtvrtek 15. 12. od 16:30 v kině Sokol.
K dispozici budou 2 vstupenky na osobu zdarma a k vyzvednutí budou od 9 hodin dne 15. 11. klasicky - na všech prodejních místech MěKS Nymburk a TIC Nymburk.

Vloženo: 08.11. 2016

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

uzavirka-doprava.jpg

Oprava vozovky v celé šíři v obci Dvory

Od čtvrtka 29. září 2016 od 07.00 hodin začne opožděná, úplná uzavírka pozemní komunikace č. III/3323 v průtahu obce Dvory.

Opravu vozovky provádí firma Meri Bau CZ, a.s. v celé šíři v obci Dvory. Úplná uzavírka se nevztahuje na linkovou autobusovou dopravu, zásobování obchodů, dopravní obsluhu a IZS. Objízdná trasa vede obousměrně od obce Straky, přes obec Krchleby, obec Všechlapy a zpět do obce Veleliby.

 zobrazit v mapě

Vloženo: 26.09. 2016

Garant: Odbor správy městského majetku

obr_pen.jpg

Žádosti o individuální dotace na rok 2017

Žadatelé o individuální dotace z rozpočtu města Nymburka na rok 2017 mohou předávat vyplněné žádosti o finanční podporu na rok 2017 na podatelnu MěÚ nebo přímo na ekonomický odbor. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (Úřad - formuláře ke stažení - formuláře ostatní - žádost o ind. dotaci).

Vloženo: 20.09. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1467112023.jpg

Vysvětlení významu změn u některých dopravních značek

V přiloženém letáku naleznete vysvětlení významu změn u některých dopravních značek, které byly upraveny novelou vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Leták zde

Vloženo: 24.06. 2016

Garant: Odbor správních činností

a-1465217922.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - upozornění pro občany!!!

Připomínáme občanům města Nymburka, že v letošním roce došlo ke změně splatnosti výše uvedeného místního poplatku. Poplatek ve výši 760,- Kč je pro poplatníka splatný jednorázově celou částkou do 30.6.2016. Poplatníci, kteří platí poplatek prostřednictvím SIPA, budou platbu hradit v měsíci červnu. Tento místní poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015.

Dále upozorňujeme poplatníky, že v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích došlo k výrazné změně u výběru tohoto poplatku v případě nezletilého poplatníka. Pokud je poplatník ke dni splatnosti nezletilý a poplatek nezaplatí ve stanovené lhůtě, potom poplatková povinnost přechází na jeho zákonného zástupce, případně opatrovníka spravujícího jeho jmění. Pro poskytnutí dalších informací kontaktujte referentku ekonomického odboru, paní Vladislavu Bodlákovou, tel. 325 501 459, e-mail: vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz.

Vloženo: 06.06. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1464769392.jpg

V TIC již přijímají platební karty

Od 1.6.2016 je v turistickém informačním centru zavedena nová služba. Návštěvníci již nebudou odmítnuti při placení kartou. Dnes se zprovoznil platební terminál a můžete zde platit i bezkontaktně.

Vloženo: 01.06. 2016

a-1463730171.jpg

V červnu začíná V. etapa regenerace sídliště

Regenerace sídliště Drahelice se dostává také díky opakovanému zisku dotace do V. etapy. Stavební práce potrvají od června do listopadu a týkají se čtyř ulic. V rámci stavebních úprav v ulicích Ivana Olbrachta, Josefa Mánese, Jiřího Wolkera a Mikoláše Alše dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích míst a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Řešena bude také zeleň. Město žádá občany o opatrnost při pohybu v této lokalitě a parkování v již revitalizovaných částech sídliště.

Vloženo: 20.05. 2016

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1461056701.jpg

Cestování s dětmi do zahraničí

V souvislosti s blížící se turistickou sezónou uveřejňujeme informace týkající se vydání cestovních dokladů dětem do 15 let.

Leták k zobrazení zde

Vloženo: 19.04. 2016

Garant: Odbor správních činností

a-1459320030.jpg

Město Nymburk zavádí nový informační systém - SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Během měsíce dubna bude systém fungovat ve zkušebním provozu, občané už se ale mohou registrovat.


JAK SE ZAREGISTROVAT

REGISTRACE ON-LINE

Vloženo: 30.03. 2016

a-1459321035.jpg

Úpravy cen tepla v Nymburce v roce 2016

Dodavatel tepla pro Nymburk, společnost Thermoservis, informovala město o zdražení tepla pro rok 2016. Jako důvod uvedla nárůst ceny energetického uhlí na tuzemském trhu. Přestože se několik let snaží vyvažovat zvyšování nákladů efektivitou výroby a snižováním tepelných ztrát v rozvodech, pro letošní rok oznámila navýšení cen přibližně o 3,5 procenta. Ve většině objektů města vzroste cena za GJ o 15 korun (Obecní dům, Poliklinika), v bytových domech města naopak o 17 korun za GJ zlevní. Upřesňujeme informaci uvedenou v Nymburském zpravodaji, že zlevnění se týká pouze domů vytápěných zemním plynem (v Purkyňově ulici nebo MŠ na Zálabí) v souvislosti se snížením cen za komoditu zemního plynu.

Vloženo: 04.02. 2016

a-1460096346.jpg

Trápí vás rušení televizního vysílání? Oprava může být zdarma.

Kostičkovaní nebo zastavení (zamrznutí) obrazu, krátkodobý výpadek nebo zkreslení zvuku, úplná ztráta obrazu a zvuku, selhání nebo nenaskočení programu (kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici. Potýkáte se s těmito problémy na vaší televizi? A váš soused? Aktuálním důvodem rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T) může být budováním nových mobilních sítí LTE (Long Term Evolution) v České republice. V takovém případě mají občané nárok na opravu zdarma od operátora.

Vloženo: 22.01. 2016

a-1420709719.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016

Bližší info ZDE...

Vloženo: 04.01. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1450172436.jpg

Změny na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Městský úřad Nymburk, odbor správních činností informuje občany o změnách, ke kterým dojde s účinností od 1. 1. 2016:

Změny při vydávání občanských průkazů: více zde
Změny při vydávání cestovních dokladů: více zde
Zprostředkování kontaktu: více zde
Informace pro občany evidované na adrese sídla ohlašovny (adresa úřadu): více zde
Komplexní výčet změn v porovnání se současným stavem: více zde

Vloženo: 15.12. 2015

Garant: Odbor správních činností

a-1446797676.jpg

Pozor! Změna pravidel pro poskytování dotací města Nymburk pro rok 2016

Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla změny do procesu poskytování dotací z obecních rozpočtů. Z toho důvodu byly Radou města schváleny nové Zásady o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburk.
Zásady k viděni zde
Organizace, které se obracejí na město z žádostí o dotaci, žádáme, aby s dostatečným předstihem podávaly žádosti s ohledem na rozpočet 2016. Formulář je k dispozici ke stažení v sekci úřad/formuláře ke stažení/ostatní formuláře.
Odkaz do sekce s formulářem zde

PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta

Vloženo: 06.11. 2015

a-1438775713.jpg

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......

Vloženo: 05.08. 2015

a-1429862157.jpg

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.

Vloženo: 24.04. 2015

Posledních 20 vložených dokumentů na úřední desku

Vyvěšeno
Sejmuto
Jméno dokumentu
Formát
24.11. 2016
12.12. 2016
formát

Tiskové zprávy

18.11. 2016

Město Nymburk rozšíří zákaz hracích automatů

Na svém posledním zasedání dne 9. 11. schválilo zastupitelstvo města Nymburk rozšíření zákazu v obecně závazné vyhlášce o provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

15.11. 2016

Mateřská škola U pejska a kočičky září novotou

V červnu 6. 6. 2016 byly zahájeny stavební práce v Mateřské škole U pejska a kočičky. Na začátku školního roku, tak měli ve školce všichni ztížené podmínky. Na konci října už však bylo vše předáno a nyní už děti užívají svou školku naplno.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

Senioři zaplatí od nového roku méně za odpady

Zastupitelé na svém posledním zasedání odhlasovali změnu ve vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad. Změna se souvisí s částkou za odpad pro seniory nad 70 let, kteří od 1. ledna 2017 zaplatí méně.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

11.11. 2016

Senior taxi v Nymburce jezdit nebude, radní zvažují jiné možnosti

Rada města Nymburk na svém posledním zasedání rozhodla o zrušení výběrového řízení na službu senior taxi, a to z důvodu malého zájmu ze stran firem. Radní uvažují o jiných možnostech jak usnadnit seniorům cestování po městě.
celá zpráva - [320 kB | pdf]

Město Nymburk přispěje na vydání nové publikace

Město Nymburk přispěje na vydání titulu s názvem Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce. Nová kniha se objeví na pultech knihkupectví ještě do Vánoc.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

02.11. 2016

Nymburská radnice je nejkrásnější v zemi

Nymburská radnice vyhrála soutěž Moravského hospodářství „Nejkrásnější radnice či obecní úřad“. Budova nymburské radnice se udržela až do úplného finále a mezi 35 dalšími městy vybojovala titul - Nejkrásnější budova radnice.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

24.10. 2016

Nymburská nemocnice získala další dva oxymetry

Další dva oxymetry, přístroje, kterými se měří nasycení krve kyslíkem, získalo díky daru Nadace Křižovatka novorozenecké oddělení nymburské nemocnice.
celá zpráva - [234 kB | pdf]

14.10. 2016

Město nabízí k odkupu pozemky v průmyslové zóně sever

Rada města na svém posledním jednání rozhodla o zveřejnění záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně sever o celkové výměře 161 292 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako výrobní sféra.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

Už i chirurgie září novotou

Další z dílčích rekonstrukcí jednotlivých oddělení, které nymburskou nemocnici provázejí již řadu měsíců, změnila tvář i chirurgického oddělení. Pacienti se začnou vracet od 19. října, určitě ocení zejména modernější a svěžejší prostředí.
celá zpráva - [236 kB | pdf]

07.10. 2016

Městská policie Nymburk se v budoucnu nejspíš dočká nových prostor

Město Nymburk zvažuje možnost přesunu městské policie do volných prostor v budově bývalého městského úřadu na Palackého třídě z důvodu navýšení počtu strážníků a nevyhovujících podmínek v současných prostorách v přízemí radnice města.
celá zpráva - [315 kB | pdf]

22.09. 2016

Zastupitelé odhlasovali změny ve vedení města Nymburk

Na schůzi zastupitelstva města Nymburk 21. září 2016 byl odvolán starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D., v pozici starosty ho vystřídal PhDr. Pavel Fojtík. Zastupitelé rovněž odhlasovali změny ve vedení města.
celá zpráva - [327 kB | pdf]

20.09. 2016

Porodnice znovu otevře příjem o celý den dříve

Pozitivní zpráva přichází z porodnického oddělení nymburské nemocnice, které krátkodobě, od pátku 16. září, z vážných provozních důvodů nepřijímá pacientky. To se změní již o den dříve, maminky budou opětovně přijímány již od středy 21. září.
celá zpráva - [227 kB | pdf]

16.09. 2016

Technické služby města Nymburka od října povede nový ředitel

Nový ředitel převezme otěže Technických služeb města Nymburka k 1. 10. 2016. Výběrová komise hodnotila v rámci pohovoru čtyři uchazeče, kteří se přihlásili do výběrového řízení na tento post.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

Předsálí nymburského kina Sokol se změní k nepoznání

Foyer kina Sokol se promění v multikulturní prostor pro veřejnost. Budou se zde pořádat koncerty, výstavy, divadelní představení. Ve foyer vznikne kino-kavárna s občerstvením, která bude tento prostor doplňovat. V letních měsících bude využita i zahrádka.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

Současná situace a podniknuté kroky ve věci město Nymburk a společnost AZOS CZ

Není měsíc, v němž by se starosta města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí nezabýval problémem se zápachem v Nymburce. Přesto se ukázalo, že někteří občané zřejmě nejsou o postupu radnice dostatečně informováni.
celá zpráva - [331 kB | pdf]

13.09. 2016

Přívětivější prostředí získá i chirurgické oddělení

Letošní rok se v nymburské nemocnici nese v duchu dokončování rozsáhlých rekonstrukcí a drobnějších úprav, jejichž výsledkem je především přívětivější prostředí pro pacienty. Na své si po gynekologicko-porodnickém oddělení přijde i oddělení chirurgie.
celá zpráva - [233 kB | pdf]

09.09. 2016

Gynekologicko-porodnické oddělení je zpět ve svých prostorech

Gynekologicko-porodnické v pavilonu A má zcela nový výtah. V mezidobí byly pacientky hospitalizovány v čerstvě zrekonstruovaných prostorech v pavilonech B a C, ale od středy 7. září je již plně obnoven provoz v domácím pavilonu.
celá zpráva - [236 kB | pdf]

07.09. 2016

Nymburská radnice je ve finále soutěže o nejkrásnější radnici

Soutěž Moravského hospodářství „Nejkrásnější radnice či obecní úřad“ vstupuje do užšího finále. Budova nymburské radnice se dostala až do finálového kola soutěže, kde nyní soupeří s dalšími 35 městy o titul - Nejkrásnější budova radnice.
celá zpráva - [398 kB | pdf]

29.08. 2016

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého jde do další etapy

Po úspěšně dokončených prvních etapách rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého přichází na řadu další. Cílem této etapy bude odvlhčení spodní části stavby, zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby.
celá zpráva - [325 kB | pdf]

26.08. 2016

Město se opět připojilo ke Dnům evropského dědictví

V sobotu 10. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné památky Nymburka. Letos bude pro návštěvníky připraveno deset zajímavých míst, z nichž některá jsou veřejnosti zpřístupněna vůbec poprvé.
celá zpráva - [482 kB | pdf]

11.08. 2016

Nymburk je opět blíže rekonstrukci bazénu ve Zbožské ulici

Město Nymburk se po dvaceti letech konečně dočká nového a moderního bazénu. V červnu Radnice vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a nyní je znám její zhotovitel. Během léta 2017 bychom se mohli dočkat stavebního povolení.
celá zpráva - [327 kB | pdf]

01.08. 2016

Obyvatele města čeká bezpečnější parkování před Mateřskou školou Větrník

Město dlouhodobě řeší problém s nebezpečným parkováním před Mateřskou školou Větrník v Okružní ulici. Třetí kolo veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro realizaci parkovacích míst a chodníků před mateřskou školou bylo úspěšné.
celá zpráva - [334 kB | pdf]

25.07. 2016

Město letos podruhé rozdělilo granty

Celkových 572 tisíc korun rozdělilo vedení města ve spolupráci s finančním výborem mezi 49 žadatelů. Nejvíce žádostí město obdrželo z oblasti sportu a vydalo na ně více než polovinu finančních prostředků.
celá zpráva - [355 kB | pdf]

22.07. 2016

Gynekologicko-porodnické oddělení se bude pyšnit novým výtahem

Zcela nový výtah v pavilonu A nymburské nemocnice, odpovídající nejnovějším nárokům na bezpečnost a funkčnost, nahradí v průběhu letních prázdnin ten stávající, který již má svá nejlepší léta za sebou.
celá zpráva - [236 kB | pdf]

28.06. 2016

Investice města: co čeká Nymburk do konce letošního roku?

Po dokončení rekonstrukce pavilonů B, C Nemocnice Nymburk, které slavnostně vešly v provoz koncem června, a lednovém otevření pavilonu D, město pokračuje v investicích plynulým přechodem revitalizace další části nymburských sídlišť.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

27.06. 2016

Rekonstrukce tří pavilonů nymburské nemocnice je dokončena

Z nymburské nemocnice přichází dlouho očekávaná zpráva. Rekonstrukce pavilonů B, C a D je dokončena. Interní oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o. má tak nyní k dispozici šedesát standardních lůžek a sedm lůžek na jednotce intenzivní péče.
celá zpráva - [239 kB | pdf]

13.06. 2016

Výtěžek z plesu měst a obcí pomůže Dětskému domovu Nymburk

Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach a místostarostka obce Třebestovice Ing. Irena Bělohlávková navštívili v pondělí 13. června Dětský domov v Nymburce, aby předali finanční dar ve výši dvacet tisíc korun p
celá zpráva - [340 kB | pdf]

31.05. 2016

Dětské hřiště NEZLOBIŠTĚ otevřelo dvě stě dětí s Rumcajsem

Na místě starého hřiště na rohu ulic Generála Antonína Sochora a Karla Čapka nechalo město Nymburk na podzim roku 2015 postavit hřiště nové. Po několika úpravách jej vedení města otevřelo spolu s dětmi a Rumcajsem v úterý 31. května 2016.
celá zpráva - [378 kB | pdf]

09.05. 2016

Starosta zadal vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v Nymburce

Na základě dubnového jednání zastupitelů a usnesení rady města odeslal starosta Zadání vypracování vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel Státnímu zdravotnímu ústavu.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

02.05. 2016

Starosta převzal záštitu nad projektem sportování rodin s dětmi

Na rodiny s dětmi se letos zaměří Sportovní centrum Nymburk a záštitu pro svůj projekt nalezlo u hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a starosty Ing. Tomáše Macha, Ph.D. Projekt sportování rodin s dětmi organizuje Česká unie sportu ve spoluprác
celá zpráva - [326 kB | pdf]

28.04. 2016

V ohrožení by město občany ochránilo. Ukázalo to cvičení složek IZS a Krizového štábu ORP Nymburk

Rozsáhlý požár skladu agrochemikálií v areálu ZZN Polabí, a. s. byl ve středu večer hlášen jen „jako“. Posloužil jako taktické cvičení k prověření vnějšího havarijního plánu, tedy zásahu složek Integrovaného záchranného systému a reakce Bezpečnostní rady
celá zpráva - [334 kB | pdf]

27.04. 2016

Město Nymburk rozšířilo provozní dobu separačního dvora pro potřeby občanů

O rozšíření otevírací doby sběrného dvora v Nymburce rozhodla Rada města Nymburk na dubnovém zasedání. Vedení města tak reagovalo na praktické požadavky občanů, podnikajících fyzických a právnických osob.
celá zpráva - [341 kB | pdf]

15.04. 2016

Zastupitelé města Nymburk schválili rekonstrukci stávajícího bazénu ve Zbožské ulici

Nymburk se po dvaceti letech úvah a příprav nejvíce přiblížil k realizaci nového bazénu. Konkrétně k rekonstrukci a rozšíření stávající budovy bazénu ve Zbožské ulici, kde mají vzniknout městské lázně. V nich se snoubí plavecký bazén, herní prvky a relaxa
celá zpráva - [331 kB | pdf]

07.04. 2016

Nevyužitý pozemek V Kolonii město opětovně nabízí k odkupu

Rada města na svém posledním jednání rozhodla o opakovaném zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje pozemku V Kolonii o rozloze 6 510 metrů čtverečných. Pozemek je určen k bytové zástavbě a jedná se o významný prodej v hodnotě přes 16 milionů korun.
celá zpráva - [344 kB | pdf]

21.03. 2016

Nymburk stojí před rozhodnutím: zrekonstruuje bazén v centru města nebo postaví nový u zimního stadionu?

Rekonstrukce, modernizace a rozšíření stávajícího bazénu v centru města, nebo stavba nového městského bazénu u zimního stadionu u Labe? Vedení města má k dispozici aktuální varianty řešení letité otázky ohledně městského bazénu v Nymburce.
celá zpráva - [868 kB | pdf]

Nymburáci se dozvědí nejen o haváriích včas ve svém mobilu. Město zavádí SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo v
celá zpráva - [377 kB | pdf]

09.03. 2016

Obyvatelé nymburských sídlišť se v březnu dočkají prvního bankomatu

Možnost vybrat si hotovost přímo z bankomatu budou mít během měsíce obyvatelé nymburských sídlišť. Bankomat ČSOB vzniká v objektu Jednoty COOP v ulici Letců R.A.F., tedy ve středobodu sídlišť.
celá zpráva - [336 kB | pdf]

Radní se budou setkávat s občany v ulicích Nymburka i letos. Poprvé už v březnu

Občany vítaný projekt radnice pokračuje i letos pravidelnými schůzkami, při nichž lidé mohou upozornit radní na nedostatky nebo nápady na vylepšení přímo v místech, kde žijí. První setkání roku 2016 se koná ve čtvrtek 24. března od 17 hodin na Náměstí Pře
celá zpráva - [502 kB | pdf]

11.02. 2016

Nymburk připravuje nový bezdrátový rozhlas. O zisku dotace se dozví do konce května

Město Nymburk požádalo společně s dalšími obcemi o dotaci na bezdrátové obecní rozhlasy, které zároveň slouží jako výstražný a varovně informační systém. Součástí žádosti o dotaci je zpracování digitálních povodňových plánů. Rozhlas pokryje město celoploš
celá zpráva - [326 kB | pdf]

10.02. 2016

Nové interní oddělení již slouží pacientům

Pohodlí pro pacienty i jejich návštěvy, vyšší komfort i pro personál. To je výsledek dokončení dílčí části rozsáhlé rekonstrukce, kterou prochází hned tři pavilony nymburské nemocnice.
celá zpráva - [234 kB | pdf]

08.02. 2016

Předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se v Nymburce zaměřil na místní problémy a besedoval se studenty

V pondělí 8. února přivítal starosta Nymburka Tomáš Mach předsedu PSP ČR Jana Hamáčka na nymburské radnici. Během setkání se starostou, vedením města a radními města Nymburk jednal o zahraniční politice, školství i sportu, problému se zápachem v Nymburce,
celá zpráva - [325 kB | pdf]

21.01. 2016

Havárie pitné vody zasáhla celý Nymburk. Opravu hlavního přívodu vody komplikovaly tekuté písky

Ve středu 20. ledna dopoledne došlo k zásadní závadě na hlavním přívodním vodovodním řadu v Babíně, který zásobuje pitnou vodou celý Nymburk. Většina Nymburáků se ocitla bez vody. Závadu, která byla největší za posledních dvacet let, se pracovníků Vodovod
celá zpráva - [327 kB | pdf]

13.01. 2016

Rok 2015 v souhrnu kroků proti zápachu v Nymburce

Neuplynul jediný měsíc, v němž by se starosta města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí nezabýval problémem se zápachem v Nymburce. V problému, který trápí občany města, se osobně angažuje a jeho řešení zásadně posunul. Přesto se ukázalo, že někte
celá zpráva - [344 kB | pdf]

Prosinec 2016

DatumOdkaz
02.12. 2016hlášení
Starší hlášení

Akce na dnešní den

image Katapult - Kladivo na život POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!

Katapult - Kladivo na život POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!
21.11. 2016 - 20.02. 2017
z důvodu onemocnění levé ruky Oldy Říhy, které si ještě stále vyžaduje klid a rekonvalescenci do konce listopadu 2016, musí koncert odložit. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE 20. ÚNORA 2017! VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI! Koncert známé rockové kapely Katapult!

image Výstava Reklama

Výstava Reklama
07.10. 2016 - 08.01. 2017
Výstava přináší pohled do širší vývojové etapy reklamy prostřednictvím letáků, prospektů, plakátů a dalších papírových „nosičů“ vlastního obchodního záměru. Vystavený materiál přináší ukázky z historických nabídek prodeje šicích strojů, praček, ledniček, kamen, fotoaparátů, motocyklů, osobních automobilů, rádií, magnetofonů a dalšího spotřebního zboží nebo služeb. Rozsah výstavy nedovoluje kompletní pohled na problematiku reklamy, je limitován prostorem a shromážděnými historickými archiváliemi. (autor výstavy a textu F. Sýkora)

image Kouzlo Vánoc

Kouzlo Vánoc
02.12. 2016 - 08.01. 2017
Výstava keramických figur "Kouzlo Vánoc". Těšit se můžete na obsáhlý betlém, Mikuláše, anděly, čerty, mnoho zvířátek a také něco z papírové vánoční tvorby z Ateliéru Kuba v Kersku.

image Prodejní výstava výtvarných prací

Prodejní výstava výtvarných prací
01.12. 2016 - 31.12. 2016
Výstava malých a velkých dětí z Centra pro všechny ze zájmových kroužků a chráněné dílny. Děti letos namalovaly pestré, krásné, kreativní a abstraktní veselé obrázky, které si v průběhu prosince můžete zakoupit v restauraci U Gregorů a tím přispět a pomoci občanskému sdružení Centrum pro všechny.

image Město s múzou

Město s múzou
03.12. 2016 - 29.12. 2016
Výstava výtvarného sdružení Jana Dědiny. Dne 3. prosince od 14 hodin proběhne zahájení výstavy. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Hlahol.

image Václav Havel - politika a svědomí

Václav Havel - politika a svědomí
16.11. 2016 - 18.12. 2016
Výstavu zahájí starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík. Po zahájení proběhne moderovaná debata o Václavu Havlovi v kavárně v Kostelní ulici. Hosté: Petruška Šustrová, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. a Ing. Tomáš Czernin

 Výroční Mikuláš s Krejčíkem Honzou

Výroční Mikuláš s Krejčíkem Honzou
05.12. 2016
Mikulášské představení s nadílkou.

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Z dějin železnice

Z dějin železnice
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

Kontakty

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Telefon: 325 501 101, 111
Fax: 325 514 283
E-podatelna: mail@meu-nbk.cz
ID datové schránky: 86abcbd
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Mapa-kontakty